جمعه 3 اردیبهشت 1400 |

شب های قدر و شهید غلامعلی پیچک

13:50:0    1398/03/05 حیات منتشر کرد:

شب های قدر و شهید غلامعلی پیچک

حیات: ما به درک درست از مرام و مکتب فکری و اجتماعی و سیاسی امام علی(ع) محتاجیم.

غلامرضا بنی اسدی

 همان که جوان 22 ساله ای به نام "غلامعلی پیچک" در سال 1360 بدان رسید و باورش را در جان کلمات ریخت تا هم ما را به تکلیف مان در طول زمان آشنا کند و هم جلوه ای از حقیقت ناب را به جهانیان بنماید . او برای خود و برای ما یک مسئولیت بزرگ قائل بود لذا می گفت: "  مسئولیت ما مسئولیت تاریخ است. بگذارید بگویند حکومت دیگری بعد از حکومت علی بود به اسم حکومت خمینی(ره) که با هیچ ناحقی نساخت تا .... ما از ... (هیچ چیز) نمی ترسیم . از انحراف می ترسیم." دقیق بود نگاه و سخن این معلم شهید.

انحراف یک سرنگونی واقعی و ابدی است اما سرنگونی ظاهری می تواند برقراری ابدی را به دنبال داشته باشد. نمونه تاریخی این گزاره هم پیش روی ماست؛ علی، علیه السلام،  ماند با این که رفت و معاویه رفت با این که ماند. امروز در سخن اهل انصاف، از معاویه نشانی هست آیا؟ از او یاد می شود جز این که لعن الهی، بدرقه نامش باشد؟ اما علی، علیه السلام، آوازه نام و بلندای معرفت و سبک حکومت داری و منش زندگی او، درس دیروز و امروز و فرداست و سلوک انسانی او رسم زیستن مردمان نیکو سرشت. دلیلش هم همان است که شهید پیچک گفت.

 علی(ع) هرگز از مسیر حق منحرف نشد که او و حق دائر مدار هم بودند به تصریح حضرت رسول(ص)- او نه تنها با هیچ باطلی نساخت که اجازه ظهور رفتار غیر حق و غیر منصفانه را به یارانش نداد حتی در برابر دشمنان. حضرت او حتی با دشمن قدار و فریبکار هم بر مدار اخلاق و وفاداری به پیمان رفتار می فرمود و تیغ آخته عراقیان بعد از فریب حکمیت را به نیام عمل به پیمان، نشاند. خوارج را مدام به مروت می نگریست و مادام که تیغ از نیام نکشیدند و در جان مردمان فرو نکردند و نظم و امنیت جامعه را بر هم نزدند، جان، نستاند که حتی به سیلی بر گونه هم تنبیه شان نکرد. با بازماندگان خوارج هم به حکم انصاف و فتوت رفتار کرد و به قاتل خویش هم جوانمردانه می نگریست و کاسه شیر را به او حوالت می داد.

امام، مسئولیت تاریخی خویش را چنان انجام داد که به الگوی تام برای حقیقت خواهان تمام اعصار تبدیل شد تا دیگران از این سرمشق در ساحت حکومتی ، اجتماعی و فردی، مشق و زندگی را مومنانه طراحی کنند. فکر می کنم ما امروز باید به ماموریت تاریخی و علوی خویش بیش از همیشه توجه داشته باشیم و رابطه خود را با جهان ستم جوری تعریف کنیم که هیچ شائبه سازش در آن نباشد و در میان خویش نیز به سلوک علوی چنان رفتار کنیم که باطل نتواند ما را به سمت خود بکشاند.

باید به الگو گیری اجتماعی از ایشان بپردازیم و در رفتار فردی خویش عملی کنیم تا به تراز زیست علوی برسیم. اصلا با این نگاه سازگار نیست، خشم های بی مهار که در کوچه و خیابان می بینیم. بایدمان که از خود بپرسیم، این همه تندی و تند خویی برای چیست؟ مگر ما به زبان، پیرو همان امامی نیستیم که " خدوی بر روی را" به قنات حلم و شکیبایی شست. موج تندگویی و بدخوانی خوارج را، چون ساحلی محکم و امن، به جان پذیرفت تا جهان به مدل رفتار درست با مخالفان برسد اما ما با برادران خویش در کوچه و خیابان، دست به یقه می شویم و رفتاری را رقم می زنیم که الگو گرفته از خوارج است نه مرام علوی. راستی کی می خواهیم در این روش، تجدید نظر کنیم؟

 سخن شهید پیچک فقط در سیاست های کلان حکومتی نیست در ساحت زندگی فردی ما هم جاری است. نباید به باطل های رفتاری، اجازه بروز بدهیم. باید بر اساس مرام علوی زندگی کنیم که هر مرامی جز این، راه به بهشت ندارد. پس بایدمان که با بازخوانی رفتار، به اصلاح کردار بپردازیم و به زندگانیی برسیم که تراز دولت حضرت مصلح باشد. چنین باد ان شاالله.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران