چهارشنبه 1 بهمن 1399 |

نسل دفاع مقدس و ماموریت مهار حوادث

19:12:0    1398/01/08

نسل دفاع مقدس و ماموریت مهار حوادث

حوادث، نمی تواند ما را بشکند. در حادثه ها ما به حدیث و نوشوندگی می رسیم.

غلامرضا بنی اسدی

حیات : در ازدحام مصائب است که به ظرفیت های تازه می رسیم و نگاه مان به زانوی خویش می افتد و دستی که به یاعلی بر آن می نشیند برای برخاستن چنان که در همین ماجرای سیلاب هایی که استان های مختلف را در بر گرفت، رسیدیم.

من اما در رصد نقش آفرینی ها، چشمم به قامت رشید نسل دفاع مقدس، روشن شد و شعار پر مفهومی که در ذهنم معنایی نو یافت؛

ارتش فدای ملت. ملت پناه ارتش.... این یک شعار محوری است که سربازان در مراسم مختلف مثل سرود ملی، بیان می کنند.

البته این شعار، رسم الخط رفتاری و باور همه نظامیان است. چه سبز بپوشند به پاسداری یا یونیفورم ارتش به تن داشته باشند یا در نیروی انتظامی به خدمت، افتخار داشته باشند.

نیروهای مسلح در ادبیات دینی هم به تعبیر باشکوه " والجنود باذن الله حصون الرعیه" پناه امن و فدایی غیرتمند ملت اند و برج و بارو چنان بلند دارند که بیگانه نتواند به چپ، زخم در امنیت ملی زند.

اینان در هنگام خطر، به آن شعار عمل می کنند چنان که در ماجرای حوادث آبی اخیر نیز، آبروی ملک و ملت شدند و با ایفای نقش قانونی خویش در کنار دیگر نهادهای مسئول و به ویژه مردم مهربان، خشم طبیعت را مهار کردند و مهربانی را معنایی نو بخشیدند.

باید شان خدا قوت گفت و به فهم تازه ای از اعجاز حضور همدلانه رسید که دل های زخم خورده از خطر را التیام می بخشد.

این همدلی است که در اوج دشواری ها، امید به راحتی را افزایش می دهد و انسان را به فهم مفهوم قرآنی "ان مع العسر یسرا" می رساند تا بفهمیم که اگر با هم باشیم.

اگر برای خدا، به هم کمک کنیم، دست گره گشای حضرت حکیم قادر، در میان مان، ظرفیت صدچندان ایجاد خواهد فرمود که وعده صادق خود اوست به صراحت " یدالله مع الجماعه" .

با هم که باشیم، با خدا هستیم و چون با حضرت اوییم، بزرگ ترین مشکلات هم کوچک می شود.

توجه داشته باشیم که برای مردم آسیب دیده و ملت دل نگران، تلخ تر از خود حادثه می تواند شکل گیری " مچ گیری" به جای " دست گیری" باشد.

فرایندی که هم روح و روان مردم را می خراشد و هم توان ها را می فرساید.

مراقب اعتماد عمومی و یک پارچگی ملی باشیم و رقابت های جناحی را به این وادی نکشانیم که بازنده این بازی نه دولت و این جناح و آن گروه که مردم آسیب دیده و ملت دل نگران و در حقیقت " جمهوری اسلامی ایران" خواهد بود.

این هم برای هیچ کس، پذیرفتنی نیست که همه ما خواهان عظمت همواره و سربلندی ایران عزیز هستیم.

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران