سه شنبه 30 مهر 1398 |

خیبری هنوز هم سوز دارد اما دود ندارد

1397/12/05 یادداشت؛

خیبری هنوز هم سوز دارد اما دود ندارد

حیات: آژانس شیشه ای را دیده ام. نه یک بار بلکه چندین و چند بار. برای من دیالوگ های رد و بدل شده بین عباس و حاج کاظم از یک سو و حاج کاظم و اصغر از سوی دیگر، یک جهان بینی خالص انقلابی را معنا می کند. عباس، به کاظمِ مکه نرفته می گوید حاجی، چون بچه خیبری ها را، همه شان را، حاجی می داند.

غلامرضا بنی اسدی

حیات: اگر حاجیان در مناسک حج، قربانی می کنند و سر، می تراشند، خیبری ها، در جهاد کبیر و اکبر، جان را قربانیِ جانان کردند. باورشان هم این بود که در این معرکه نه خانه را که حضرت خدا را طواف می کنند و زیبا یافتند این طوف در طوف را. حاج کاظم اما در جواب اصغر، پرده را جوری کنار می زند تا همگان بدانند که این حاجیان را با نشان و نمایش کاری نیست. با طلبکاری و بالانشینی هم کاری نیست که دقیق می گوید و برای همیشه تبیین می کند که ؛ "خیبری، سوز داره، دود نداره" یعنی آنانی که دودِ موتور هاشان، هوا را آلوده می کند و صدایشان به طلبکاری بلند است را خودی نمی داند.

راست می گوید حاج کاظم که خیبری ها یک جهان، سوز دارند اما دود ندارند. درد دارند و فراوان هم دارند اما داد و هوار راه نمی اندازند و خود را مالک الرقاب نمی دانند. خیبری ها پای آرمان هاشان، به قیمت شهادت ایستاده اند اما برای رد و ترد دیگران به سخن برنمی خیزند. پرچم های شان، چوب ندارد که بر سر شانه های زمان در اهتزاز است این رایت حق.

اگر مملکت با همه تحریم ها و خود تحریمی ها و کم گذاشتن ها، هنوز برمدار است، به برکت نفس و همت و تلاش باورمندان مکتب خیبری هاست که از فاتح خیبر تاریخ، درس می گیرند. فاتحی که بر مغلوبان هم همیشه مهربان بود و در جنگِ ناگزیر هم آوازه جوانمردی هایش، به داستان مادران تبدیل می شد.

خیبری های ما نیز در مکتبی چنین، زانویِ آموختن بر زمین داشتند. در این هندسه به عملِ آموخته ها برمی خیزند و راه ها را به سوی فردای روشن باز می کنند. نگاه کنید همت را، باکری را، برونسی را، سلیمانی را، قاآنی را، هنوز هم دارند معبرهای سخت را می گشایند. چه آنانی که با شهادت، جهان گشایی می کنند و چه آنانی که بر صراط شهادت برای زنده ماندن این ظرفیتِ پرقدرت و قدرت ساز، لشکر و ملت حق تلاش می کنند.

آنچه باید توجه داشت که مکتب خیبری ها هرگز به بن بست نمی خورد بلکه بن بست شکن می شوند در همیشه زمان. این که آحاد مردم، تعریف بسیجی واقعی را در سیمای همت ها و باکری ها می بینند، نشان از زنده بودن این مکتب و مردان دارد که تا همیشه نشان راه خدا خواهند بود. مردم در این سلوک و مرام، راه حق را می بینند و برای پیمودن راه این مردان تجدید وضو می کنند. توجه داشته باشیم که راه، همین است و روش هم باید همین باشد.

سلوک باکری و همت است که برای امروز و فردای وطن و حتی برای لشکر آخرین حجت خدا، سرباز می سازد والا از سرزمین ادعا، هیچ دعایی به آسمان نمی رود و هیچ سربازی هم فانسقه نمی بندد. خیبری بیندیشیم تا نسل باکری ها و همت ها و خرازی ها و سلیمانی ها در افزایش باشد. این انقلابی ترین کاری است که می توانیم با انجام آن، نام خود را در فهرست نورانی خیبری ها بنویسیم....

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :