جمعه 20 تیر 1399 |

ما مردِ روزهای سخت دفاع مقدسیم

08:25:0    1397/08/26 یادداشت؛

ما مردِ روزهای سخت دفاع مقدسیم

حیات: حرف های برخی را که می شنوم، برایم، بوی کهنگی می دهد. حرف هایشان قدیمی نیست، حرفِ امروزشان است اما تازه نیست.شبیه این حرف ها را چهار دهه پیش فراوان شنیده ایم. آن زمان هم می گفتند و می نوشتند تا دلِ ما را خالی کنند و سنگ را از زیرِ پایِ استقامت مان بکشند.

محمد رضا شهیدی خراسانی

 اول انقلاب را می گویم و دوران دفاع مقدس را که ملت، ایستاده بود به مقاومت، اما برخی افراد نشسته بودند به تضعیفِ روحیه مردم. اما ما بردیم. ایستادگان، بردند و دشمن را از پا انداختند....این ها حرف هایی است که در ذهنم، کلمه می شود به روزگار امروز که برخی سخنان را می شنوم.

البته از سوی دیگر هم، خوشفکران میهن دوست دست به کار شده اند برای پدافند در برابر این "زهرگویی ها" مثل تولید همین پیام که؛ تو دل هم را خالی نکنیم. این متن یک تابلو بود که در قاب چشمم نشست. زیر این نوشته هم یادآور شده بود که ما پیش از این، روزهای سخت تری را با هم پشت سر گذاشته ایم. برایم جالب بود این نگاه و آن یادآوری. راست می گفت.

به خاطراتمان که مراجعه کنیم می بینیم خیلی از هولناک شب ها را به صبح رسانده ایم که شاید خیالش هم خیلی ها را زمین بزند. ما زندگی کوپنی را از سر گذراندیم ولی سر فرود نیاوردیم در برابر خواست هایی که باطل بود. ما در کنار هم، به کمک هم، کمبودها را ، تنگناها را خیلی راحت تر از آنچه دشمن می خواست، به خاطره تبدیل کردیم تا در روزهایی مثل امروز - که باز دیوانه ای در کاخ سفید برای ما خواب های سیاه می بیند- برای هم و بویژه برای نسل نو که آن روزها را ندیده است تعریف کنیم تا بدانند پدران شان چه بحران ها از سر گذرانده اند آن هم در کنار جنگی 8 ساله که در برابر 80 کشور انجام دادیم و از 37 ملیت، اسیر گرفتیم.

باید بگوئیم از قامت کشیدن در جبهه ها. از بچه هایی که یک شبه، مرد می شدند و مردانگی را هم معنایی نو می نوشتند. از پیرمردهایی که یک شبه جوان شدند و جانی تازه بخشیدند به مقاومت ملی. ما خیلی حرف داریم که نگفته مانده است. حرف هایی که می تواند چراغ راه امروز ما باشد. می تواند دست ما را بگیرد و به حرکت مان شتاب بخشد در زمانی که می خواهند جلوی حرکت ما را سد کنند و بر زمین مان زنند.

من بارها گفته و نوشته ام که انسان تراز انقلاب، حتی انسان تعریف شده سند چشم انداز، همان انسان دفاع مقدس است و امروز می گویم مدل موفقی که می تواند ما را از این موج تحریم ها به سلامت عبور دهد، سلوک دیروز و مکتب دفاع مقدس است. ما می توانیم با این پشتوانه غنی، با استظهار به گنج های جنگ، باز هم خود را استغنا بخشیم و بشکنیم دست هایی که برای شکستن ما بلند شده است. خود را دست کم نگیریم. نگذاریم دل مان را خالی کنند. پشت هم بایستیم و ثابت کنیم که بر صراط شهدا استواریم و همان طور که نگذاشتیم یک وجب از خاکِ ما، زیر پای دشمن بماند، نمی گذاریم این بار هم دشمن، موفقیتی به دست آورد.

ما مرد روزهای سختیم. این را دنیا آزموده و در این آزمون هم باز در خواهد یافت که هیچگاه یک ایرانی را تهدید نکند و هرگز به شکستن اراده یک ایرانی دل نبندد....

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران