سه شنبه 30 مهر 1398 |

به رسم شهیدان برای زندگی امروز

1397/07/21 یادداشت؛

به رسم شهیدان برای زندگی امروز

حیات: ما یک ماموریت تاریخی داریم؛ ماموریت تعریف شهید و تبیین شهادت.


محمدرضا شهیدی خراسانی

حیات: ما یک ماموریت تاریخی داریم؛ ماموریت تعریف شهید و تبیین شهادت. این را فرزند یک شهید می گفت و معتقد بود وقتی خداوند عنوان شهید را پیش از نام پدرشان نوشته است، تکلیف میراث داری را هم برای آنان رقم زده است. میراث دار هم باید برای نگهداشت میراث از همه ظرفیت ها بهره گیرد تا میراث، نه تنها آسیب نبیند بلکه دامنه اثر گذاری اش هم هر روز گسترده تر شود. او می گفت: مرز میراث داری و میراث خواری هم همین جا مشخص می شود؛ اولی جان می دهد پای نگهداشت میراث اما دومی دهانی گشاده دارد برای خوردن و بلعیدن. او حتی پشت میراث، سنگر می گیرد تا آسیب احتمالی، گلوله شود و بر میراث بنشیند اما او را زخم نزند. فرزند شهید، خانواده شاهد، مجاهد و رزمنده، اما میراث دار است. برای نگهداشت میراث هم از همه توان خود استفاده می کند. او معتقد بود برای نگهداشت میراث باید از جنس آن شد. وقتی ماترک شهادت است، باید هرآنچه غیر آن است را وانهاد و به ساحت شهادت آمد. باید زندگی را چنان ساخت که از آن عطر شهادت بتراود. باید چنان رفتار کرد که شهیدان می زیستند. خود را به همان صفاتی آراست که شهیدان بدان متصف بودند و به همین دلیل خداوند آنان را برای خود و برای روشنایی همیشگی راه خود برگزید. حرف های شنیدنی داشت این فرزند شهید که به چند بار خواندن می ارزد. او می گفت: با خدای خود عهد کرده ام تا در تعامل با هر فرد، زیبایی های رفتارش را بیاموزم و به کار گیرم و از زشتی های رفتارش هم چشم بپوشم و هم دل بشویم. همین نگاه هم باعث شده است زیبایی های زندگی را بهتر و بیشتر درک کنم. من از این منظر دریافته ام که مردمان خوبی های فراوانی دارند که هرکدام می تواند دلیلی برای دوست داشتن شان باشد. نازیبایی هایی هم دارند که می شود از جان شان پیراست. امر به معروف و نهی از منکر هم جز این معنایی ندارد. ما باید بکوشیم که اول خود را به زیبایی های عملی بیاراییم، رفتار، نیکو کنیم و گفتار هم. سپس به مصداق کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم، مردم را به راه شهدا بخوانیم. در این خوانش هم البته باید به زیبا گویی بر مدار جادلهم بالتی هی احسن بمانیم و هرگز پا از مرز انصاف و خیر خواهی، آن سو تر نگذاریم. ما فرزند شهید هستیم. باید جوری عمل کنیم که هرکس ما را دید و در رفتارمان نگریست، به حقانیت شهدا و راه شان ایمانش چند برابر شود. ما حق نداریم خود را طلبکار مردم بدانیم، حق نداریم این نگاه را حتی به ذهن بیاوریم. پدران ما هم چنین طلبی را باور نداشتند و خود را طلبکار نمی دانستند. آنان خود را هزینه توسعه معرفت و عزت مومنان می دانستند و برای استقلال کشور از جان، دست شستند. من تعجب می کنم برخی می آیند و به نام شهدا می خواهند میراث خواری کنند. به نام آنانی که خود را بدهکار راه خدا می دانستند، از خلق خدا طلبکاری کنند. تعجب می کنم وقتی می بینم کسانی می خواهند از سنگ مزار شهدا، سنگ ترازو بسازند و در دعواهای جناحی خرج کنند. تعجب می کنم از خیلی رفتار ها که برخی به نام ارزش ها انجام می دهند. باور کنید، ارزش همان بود که شهدا به رفتار درمی آوردند و تعریف امروز ارزش ها نیز باز همان است که شهدا، خط به خط، نوشتند و ما باز باید بخوانیم تا هم ارزش ها بماند و هم شهادت در جریان باشد. تکلیف تاریخی امروز ما به عنوان فرزندان شهدا همین است که به سبک شهدا زندگی و به مرام آنان، تعامل و با مشرب آنان رفتار کنیم. قطعا سلوکی چنین می تواند جامعه را هم بر صراط مستقیم قرار دهد. این افقی است که شهدا برای ما طراحی کرده اند و ما موظف به طی طریق در این راه روشن هستیم....

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

نظرات کاربران
نظر شما
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران :
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :