شنبه 5 مهر 1399 |

طباطبایی، آزادمرد انقلابی اخلاق مدار

17:0:0    1397/03/18 یادداشت؛

طباطبایی، آزادمرد انقلابی اخلاق مدار

محمد رضا شهیدی خراسانی/ تا سخن از مجاهدت به میان می آید، نا خودآگاه، سیمای خاکی پوشان خدا باور دفاع مقدس ذهن را روشن می کند

اما این نسل سرفراز که با جان خویش اهتزاز پرچم ایران را تضمین کردند بقیه السلف مردانی بودند که جهاد را در مبارزه با جائران زمان معنایی نو بخشیدند. زندان را، تبعید را ، شکنجه را ، شهادت را به جان خریدند تا به احیای حق کمک کنند. به دیگر عبارت می توان تاریخ مقاومت را یک صفحه به قبل برگرداند و دید و گفت که مبارزان با طاغوت و استبداد، اسلاف رزمندگان دفاع مقدس بودند و پیش گامان مبارزه با باطل. ما نسل دفاع مقدس، غیرت انقلابی و از جان گذشتن و به خط زدن را از آن نسل سرفراز به ارث بردیم و برای نسل بعد از خود هم به عنوان میراثی گران بها می گذاریم. آنان بودند که از خود گذشتند و پا روی راحت خود گذاشتند تا ایران را از زیر چکمه استبدادیان و البته استعماریان، به یک باره بیرون کشند. آنان بودند که قدرت ایمان را نمایندگی کردند. آنان بودند که الله گفتند و حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و آنان بودند که وعده نصرت حق را باور کردند تا ما به تجربه آن، قدرت یابیم. بله، آنان مردان بزرگی بودند که در دشت یاس، بذر امید پاشیدند و در دیار شب، از طلوع حتمی صبح گفتند و دیده ها را به صداقت صبح چنان بیدار و بینا کردند که دیگر کسی نتوانست خوابشان کند. از مردان بلند آوازه این تاریخ، اخلاقمدار مردی بود به نام آسید مهدی آقای طباطبایی. آیت اللهی که نشان خدا میان مردم بود و به خدمت مردم هم مفتخر بود. او از پیشگامان مبارزه بود و ریشه در فدائیان اسلام داشت و در نهضت امام خمینی نیز، نستوهی ایستاده و مقاوم بود که در جهاد با باطل، جهدی بلیغ و زبانی رسا و اراده ای پولادین داشت. او کسی بود که به نهضت خمینی باور داشت چنانکه به حوزه درسی و مکتب فکری امام، ایمانی وثیق داشت و جاوانی و جانش را وثیقه این ایمان می گذاشت در زمانه ای که ساواک، جز شکنجه زبانی نداشت و جز زدن و بستن و شکستن و حتی کشتن، روشی نمی شناخت اما امثال آیت الله طباطبایی را چه باک که هرکس خود را با خدا تعریف کند و پا به راه بگذارد، همو نیز کفایت اش می کند. این را هم سیاست مرد اخلاق مدار باور داشت. او همواره بر مدار انصاف بود حتی در مواجهه با مزدوران طاغوت. همین منش هم روز به روز شعاع اثرگذاری اش را بیشتر می کرد تا بتواند سفیر انقلاب روح الله در مشهد باشد و نامه های امام را به مراجع و علمای مشهد برساند و چراغ مبارزه با طاغوت را در این دیار روشن نگهدارد. سابقه مبارزاتی سید اما به پیشتر از نهضت امام هم می رسد چه او اولین زندان را در سال ۱۳۳۴ تجربه کرده است در همراهی با شهید نواب صفوی بعد هم که نهضت ملی شدن نفت و سپس انقلاب اسلامی و او همواره پا در رکاب مبارزه داشت. تا آخر هم بر سر پیمان خود ماند و مبارزه با باطل را در همه اشکال آن، به انجام رساند. این مبارز آزاده، اخلاق را نیاز امروز و دوای درد بدرفتاری ها امروز می دانست و لذا در این حوزه به مجاهده می پرداخت. من تلاش اخلاقی او را هم ادامه مبارزه و مجاهده اش می دانم و باور دارم که این منش اگر چه به ظاهر، سویه ای متفاوت دارد اما در حقیقت روی دیگر سکه انقلابی گری است که سکه رایج جمهوری اسلامی است. اینک آن مرد مجاهد رفته است اما راه جهاد باز است و باز مرد راه می طلبد خدا کند، راه سید بی رهرو نماند که امروز انقلابی ترین کار، حراست اخلاقی از انقلاب است.....

فایل های ضمیمه :

فایل های ضمیمه :

چاپ
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی :
نظرات کاربران