پنجشنبه 1 فروردین 1398 |

قوانین ایثارگری
اخبار حیات-پاسخ به سوالات حوقی ایثارگران-30

پاسخ به سوالات حقوقی کاربران شاهد و ایثارگر-30 1397/12/01

حیات: معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران به سؤالات و مسائل حقوقی ایثارگران پاسخ می دهد.

تک عکس-تشریح چگونگی اطلاق شهید به محیط بانان کشته شده

تشریح چگونگی اطلاق شهید به محیط بانان کشته شده 1397/11/24

ایزدی گفت: ، مامورین محیط زیستی که در اثر درگیری با متجاوزین و معارضین محیط زیست کشته می شوند، شهید محسوب می شوند، در نتیجه از تمامی خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران بهره مند می شوند.

تک عکس-مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1397/11/24

حیات: ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی صرفا برای استخدام است یعنی افراد بیکار واقعی مشمولان این ماده قانونی هستند و بنابراین قانون شامل کسی که شاغل است یا بدون استفاده از سهمیه 25 درصد استخدام شده است نمی شود.

تک عکس-افراد تحت تکفل فرزند شهید با پرداخت سرانه تحت پوشش بیمه مکمل در می ایند

افراد تحت تکفل فرزند شهید با پرداخت سرانه تحت پوشش بیمه مکمل در می ایند 1397/11/10

حیات: با رایزنی های صورت گرفته با بیمه دی، فرزندان شهدا می توانند با پرداخت سرانه بیمه هر فرد، افراد تحت تکفل خود را تحت پوشش بیمه مکمل دی در اورند.

تک عکس-بانک تجارت مکلف به پرداخت فوق العاده ایثارگری شد

بانک تجارت مکلف به پرداخت فوق العاده ایثارگری شد 1397/11/06

حیات: بانک تجارت به استناد ماده 66 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت، باید قوانین ایثارگری از جمله ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی را اجرا کند و به ایثارگران زیرمجموعه اش فوق العاده ایثارگری بپردازد.

خبر-فرزندان ایثارگران چقدر کسری از خدمت می گیرند؟

فرزندان ایثارگران چقدر کسری از خدمت می گیرند؟ 1397/11/03

حیات: مطابق قوانین موجود در ارتباط با خدمت وظیفه عمومی، کسری خدمت ایثارگری فقط برای یک فرزند قابل استفاده است و امکان تقسیم کردن آن بین چند فرزند مقدور نیست.

خبر-سازمان برنامه و بودجه موظف به واریز اعتبار بیمه مکمل ایثارگران به حساب بنیاد است

سازمان برنامه و بودجه موظف به واریز اعتبار بیمه مکمل ایثارگران به حساب بنیاد است 1397/11/03

حیات: سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نیاز بیمه مکمل ایثارگران را به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران واریز کند.