سه شنبه 28 خرداد 1398 |

اینفوگرافیک
[آرشیو]
اینفوگرافیک-اینفوگرافیک 15 خرداد 42

اینفوگرافیک 15 خرداد 42 1398/03/15

حیات: اینفوگرافیک 15 خرداد 1342 منتشر شد.

تک عکس-اینفوگرافیک امام راحل از منظر شخصیت های سیاسی جهان

اینفوگرافیک امام راحل از منظر شخصیت های سیاسی جهان 1398/03/13

حیات:اینفوگرافیک امام راحل از منظر شخصیت های سیاسی جهان منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک امام

اینفوگرافیک"زندگینامه امام خمینی(ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران" 1398/03/12

حیات:اینفوگرافیک زندگینامه امام خمینی(ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک "روز قدس، روز حیات اسلام"

اینفوگرافیک "روز قدس، روز حیات اسلام" 1398/03/10

حیات: اینفوگرافیک روز قدس روز حیات اسلام منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک دزفول

اینفوگرافیک "دزفول دژ مقاوم" 1398/03/04

حیات: اینفوگرافیک "دزفول دژ مقاوم" به مناسبت روز دزفول منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

اینفوگرافیک" روزشمار ازادی خرمشهر" 1398/03/02

حیات: اینفوگرافیک روزشمار ازادی خرمشهر منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(2) 1398/03/01

حیات: بخش دوم اینفوگرافیک 34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر منتشر شد.

اینفوگرافیک-34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(1)

34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر(1) 1398/02/31

حیات: بخش اول اینفوگرافیک 34 روز نفسگیر مقاومت خرمشهر منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک "خرمشهر در گذر تاریخ"

اینفوگرافیک "خرمشهر در گذر تاریخ" 1398/02/30

حیات: در استانه ازادی خرمشهر سلسله اینفوگرافیک های مربوط به این شهر منتشر می شود

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک "شهیدان ماه مبارک رمضان"

اینفوگرافیک " شهیدان ماه مبارک رمضان" 1398/02/28

حیات: اینفوگرافیک شهیدان ماه مبارک رمضان منتشر شد.

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک"معلمان و فرهنگیان شاهد و ایثارگر"

اینفوگرافیک"معلمان و فرهنگیان شاهد و ایثارگر" 1398/02/15

حیات: 12 اردیبهشت روز شهادت استاد مرتضی مطهری و اغاز هفته معلم است

اینفوگرافیک-اینفوگرافیک

اینفوگرافیک"معلم شهید مرتضی مطهری" 1398/02/14

حیات:اینفوگرافیک معلم شهید مرتضی مطهری به مناسبت هفته معلم منتشر شد.