فراخوانی ...
Esc = Cancel
hayat.ir
گروه خبر چهارشنبه 25 اسفند 1395 ساعت 10:24 شماره: 133437
  چاپ RSS
پدر شهیدان «علاف» دار فانی را وداع گفت

پدر شهیدان «علاف» دار فانی را وداع گفت

پدر شهیدان «محمد، احمد و خلیل علاف» دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش حیات، حاج «حسین علاف» پدر شهیدان «محمد، احمد و خلیل علاف» در سن 92 سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. 

پیکر مطهر این پدر شهید امروز چهارشنبه 25 اسفند 95 پس از تشییع در قطعه والدین گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده می شود. 

گفتنی است، شهید احمد علافدر سال 61 و در منطقه بستان، شهید خلیل علاف در سال 64 و در منطقه فاو و در عملیات والفجر ۸ و شهید محمد علاف در سال 76 و در اهواز به مقام عظیم شهادت نایل آمدند.