جمعه 9 خرداد 1399 |

قوانین ایثارگری
پاسخ به سوالات-ایثارگران مشمول افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم

ایثارگران مشمول افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم 1399/03/07

آیا حقوق همسر شهید که حکم حقوقی دارد و از بنیاد حقوق شهید را می گیرد شامل افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم می شود؟

پاسخ به سوالات-زمان واریز حقوق جانبازان فاقد پرداخت حقوقی

زمان واریز حقوق جانبازان فاقد پرداخت حقوقی 1399/03/07

من جانباز 50% هستم حقوق این ماه من در سامانه ایثار هست اما به حساب من واریز نشده است، چکار کنم؟

پاسخ به سوالات-عودت کسرمابه التفاوت افزایش حقوق سال جاری به اعضای صندوق شاهد

عودت کسرمابه التفاوت افزایش حقوق سال جاری به اعضای صندوق شاهد 1399/03/07

من مراجعه کردم صندوق شاهد کرمانشاه گفت: پولی که از حساب ایثارگران عضو کسر شده برگشت داده نمی شود آیا این درست است؟

پاسخ به سوالات-ایثارگران مشمول افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم

ایثارگران مشمول افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم 1399/03/06

آیا حقوق همسر شهید که حکم حقوقی دارد و از بنیاد حقوق شهید را می گیرد شامل افزایش ٥٠ درصدی فصل دهم می شود؟

پاسخ به سوالات-نحوه لغو عضویت صندوق قرض الحسنه شاهد

نحوه لغو عضویت صندوق قرض الحسنه شاهد 1399/03/06

من جانباز ٣٥ درصد و عضو صندوق شاهد هستم آیا اعضای صندوق می توانند از آن خارج شوند؟ ایا ذخیره شان برگردانده می شود؟

پاسخ به سوالات-رفع مشکلات ناشی از عدم احتساب ٧٥ درصد حضور در جبهه بعنوان داوطلبانه با رای جدید دیوان

رفع مشکلات ناشی از عدم احتساب ٧٥ درصد حضور در جبهه بعنوان داوطلبانه با رای جدید دیوان 1399/03/06

وقتی سال گذشته دیوان رای عدم احتساب ٣/٤ مدت سربازی در جبهه به عنوان داوطلبانه را لغو کرد بسیاری از ما رزمندگان با مشکلاتی مانند لغو فوق العاده ایثارگری،عدم اجازه برای خدمت تا ٣٥ سال و ... مواجه شدیم حالا با رای مثبت دیوان چه می شود؟

پاسخ به سوالات-افزایش ١٥درصدی و ٥٠ درصدی درحقوق اردیبهشت ایثارگران حالت اشتغال حقوق بگیر بنیاد

افزایش ١٥درصدی و ٥٠ درصدی درحقوق اردیبهشت ایثارگران حالت اشتغال حقوق بگیر بنیاد 1399/03/06

آیا در حقوق اردیبهشت ایثارگران حقوق بگیر بنیاد هم افزایش ١٥ درصد اعمال شده هم ٥٠ درصد فصل دهم؟ بر این اساس متوسط افزایش حقوق جانبازان حالت اشتغال چقدر بوده است؟