یکشنبه 28 شهریور 1400 |

قوانین ایثارگری
قوانین-روش های دریافت وام صندوق قرض الحسنه شاهد

روش های دریافت وام صندوق قرض الحسنه شاهد 1400/06/21

پرسش: چگونه می توانم برای دریافت وام صندوق قرض الحسنه شاهد اقدام کنم؟

قوانین-عدم امکان معافیت نوه ایثارگر از خدمت سربازی

عدم امکان معافیت نوه ایثارگر از خدمت سربازی 1400/06/21

پرسش: نوه جانباز ٥٥ درصد هستم. پدربزرگم فوت شده‌اند و من با مادربزرگم زندگی می‌کنم و از ایشان نگهداری می‌کنم. آیا من می‌توانم در شرایط موجود و به دلیل نگهداری از مادربزرگم از سربازی معاف شوم؟ با این توضیح که قبلا پدر و عمویم با توجه به جانبازی پدربزرگم از سربازی معاف شده‌اند.

قوانین-ایثارگران مشمول احکام ماده 38 قانون جاع خدمت رسانی به ایثارگران

ایثارگران مشمول احکام ماده 38 قانون جاع خدمت رسانی به ایثارگران 1400/06/21

پرسش: کدام گروه از ایثارگران مشمول احکام ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند؟

قوانین-چگونگی تعیین حقوق بازماندگان جانباز متوفی (حالت اشتغال)

چگونگی تعیین حقوق بازماندگان جانباز متوفی (حالت اشتغال) 1400/06/21

پرسش: لطفا بفرمایید بعد از فوت جانباز حقوق ایشان چگونه تقسیم می شود؟

قوانین-مشمولین ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مشمولین ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 1400/06/21

❓پرسش: لطفا بفرمایید معوقات ماده ٣٨ شامل چه کسانی می شود؟

قوانین-شمول قانون حالت اشتغال درباره جانبازان کمتر از 25 درصد

شمول قانون حالت اشتغال درباره جانبازان کمتر از 25 درصد 1400/06/21

پرسش: جانباز ۲۰ درصد حالت اشتغال بنیاد هستم. لطفا بفرمایید چرا جانبازان کمتر از ٢٥ درصد حالت اشتغال را از ماده ٣٨ حذف کرده‌اند؟

قوانین-امکان احتساب پیمانکاران دوران جنگ به عنوان ایثارگر

امکان احتساب پیمانکاران دوران جنگ به عنوان ایثارگر 1400/05/11

پرسش: پدر من از سال ۶١ تا ۶۴ بعد از دستور حضرت امام برای بازسازی هویزه زیر نظر آستان قدس به عنوان پیمان‌کار شروع به فعالیت می‌کند. ایشان ایثارگر محسوب می‌شوند؟ لطفا راهنمایی کنید.